Genel Bilgiler


Giriş Şifreleri
Tüm katılımcılar kongre süresince, tüm bilimsel ve sosyal etkinlik alanlarına, kayıt sonrasında kendilerine mail olarak iletilecek, şifreleri ile giriş yapabilecektir.

Her katılımcı için oluşturulmuş sistem giriş şifreleri, tekil cihaz kullanımına uyumlu olup, eş zamanlı aynı şifre ile birden fazla cihazdan giriş yapılamayacaktır.

Kredilendirme
Kongre Türk Tabipleri Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Katılım Sertifikaları
Kongreye kayıt yaptıran ve bilimsel programa %50 oranında katılım gösteren katılımcılar, katılım sertifikalarını etkinlik bitimi itibari ile şifreleri ile kendileri düzenleyebilecek ve mail olarak sertifikalarını alabilecektir.