Kurullar

TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Faruk Yağcı
II.BAŞKAN
Ateş Kadıoğlu
GENEL SEKRETER
Abdurrahim İmamoğlu
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Burak Turna
SAYMAN
M. Selçuk Sılay
ÜYELER
Hakan Kılıçarslan
Ercan Yeni
Selahittin Çayan
Volkan Tuğcu
İsa Özbey
Murat Dinçer